2023-01-24T10:43:37+00:00

. Farvash är performancekonstnär med bakgrund i kemi och materialvetenskap. Razavi är utbildad på KTH, Konstfack och Royal college of Art i London, och har själv undervisa både i London samt KTH och konstfack. Farvash har genomfört performanceverk på bland annat Fringe Festival Stockholm,  RCA2020, Science museum i London samt haft konstnär residens [...]

2023-01-24T10:43:37+00:00

2023-06-13T12:33:25+00:00

  Fiskarflicka  av  Anna Gerge Skulptur i betong med alabasterbalast . Ett barn, kanske åtta år gammalt, sitter i sitt regnställ. Kanske drömmer hon om havet och om äventyret. Om allt som ska komma. Över vilka vatten ska hon färdas? Kanske har hon fiskat med morfar en dag för länge sedan eller nyss [...]

2023-06-13T12:33:25+00:00

Värmdö

2023-01-11T17:08:16+00:00

VÄRMDÖ Värmdö är den näst största kommunen i Stockholmsregionen och omfattar en stor del av den södra inner- och ytterskärgården.Den första skriftliga omnämningen kommer från 1314, då namnet stavades Wermdö. Namnet tros hänga ihop med en farled i området som hette Vindö ström och som var känd för att den förblev isfri länge under vintern. [...]

Värmdö2023-01-11T17:08:16+00:00

Vaxholm

2023-01-11T17:05:27+00:00

VAXHOLM Namnet Vax kommer från fornsvenskan och betyder “stark grönska” eller “god jordmån”. Ön Vaxholm har varit bebyggd sen åtminstone 1200-talet, däribland med en försvarsanläggning som under 1500-talet blev permanent. Vaxholms fästning har bidragit till Stockholms nuvarande utseende, då dess roll som yttre försvarsanläggning ledde till att huvudstadens egna stadsmurar och försvarstorn gradvis togs ned [...]

Vaxholm2023-01-11T17:05:27+00:00

Tyresö

2023-01-11T17:02:18+00:00

TYRESÖ Det äldsta kända namnet på området Tyresö är Thyrisedhe, som omnämns i en överlåtelseskrift från strax innan år 1364. Senare texter refererar till området som Törsöö och Tÿrsöö. Under stormaktstiden byggdes ett slott, en kyrka och flera tidiga industrier för tillverkning av krut, textiler och annat för militära behov. I övrigt förblev Tyresö framför [...]

Tyresö2023-01-11T17:02:18+00:00

Södertälje

2023-01-11T16:58:34+00:00

SÖDERTÄLJE  Den äldsta kända hänvisningen till Södertälje kommer från Adam av Bremen, som nämner staden när han beskriver vägen mellan Skara och Birka runt år 1070 i Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Staden kallades då för Tælgia eller Tælga, vilket kan betyda skåra, att tälja något eller att ett vattendrag har “täljt” genom landskapet. Namnet kan [...]

Södertälje2023-01-11T16:58:34+00:00

Stockholms Stad

2023-01-11T16:54:42+00:00

STOCKHOLMS STAD Enligt Erikskrönikan lät Birger Jarl grunda Stockholm under mitten av 1200-talet som en lättförsvarad huvudort i Mälarområdet. Det finns flera hypoteser om vad “stock” betyder. En är att det är ett gammalt ord för vatten som “stockar” eller samlar ihop sig, en annan att det refererar till det pålverk som omgav Stockholms hamn [...]

Stockholms Stad2023-01-11T16:54:42+00:00

Nykvarn

2023-01-11T16:51:16+00:00

NYKVARN Nykvarns kommun består av Turinge, Taxinge och Nykvarn självt. Nya Kvarn var namnet på ett järn- och stålbruk som anlades i socknen Turinge på 1500-talet. “Kvarn” är här ett gammalt samlingsord för hytta, bruk och liknande. Människor har dock bott i området under mycket längre tid; inom kommunens gränser finns en 1500-2000 år [...]

Nykvarn2023-01-11T16:51:16+00:00

Norrtälje

2023-01-11T16:40:27+00:00

NORRTÄLJE Norrtälje kommun bildades 1971 efter en rad tidigare kommunreformer under 1800- och 1900-talet. Det är den största kommunen sett till ytan i Stockholms län och omfattar stora delar av norra skärgården. Norrtälje gränsar tekniskt sett till Finland, då kommunen sträcker sig ut till ön Märket i västra delen av Åland! Centralorten Norrtälje stad började [...]

Norrtälje2023-01-11T16:40:27+00:00

Huddinge

2023-01-11T16:44:40+00:00

HUDDINGE Huddinge bygd omnämns första gången år 1314 under namnet Wddunge. Namnet betyder ungefär “Udd-unge”, det vill säga “de som har sin mötesplats vid udden”. Det här var troligen en havsudde i närheten av dagens Vårby. I närheten gick Göta landsväg mellan Stockholm och Södertälje. Under 1600-talet anlades järnbruk i området Länna, som avbildas i [...]

Huddinge2023-01-11T16:44:40+00:00
Till toppen