SÖDERTÄLJE 

Den äldsta kända hänvisningen till Södertälje kommer från Adam av Bremen, som nämner staden när han beskriver vägen mellan Skara och Birka runt år 1070 i Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Staden kallades då för Tælgia eller Tælga, vilket kan betyda skåra, att tälja något eller att ett vattendrag har “täljt” genom landskapet.

Namnet kan ha att göra med att det fram till 600-talet gick en farled för båtar genom området, som gradvis torrlades på grund av landhöjningen. Tidiga bosättningar kan därför ha bestått av människor som arbetade med att dra eller rulla båtarna över landtungan som bildats. Idag ligger Södertäljes konsthall på Storgatan, vars sträckning motsvaras av den torrlagda farleden! Under medeltiden bands Södertälje istället ihop med Stockholm och resten av mälarområdet via Göta landsväg. 1819 grävdes också en ny kanal och järnväg lades, vilke gjorde att många tidiga industrier etablerade sig i Södertälje och befolkningen växte snabbt.

Miljö och klimat
De tidiga bosättningarna i Södertälje uppstod på grund av miljöförändringar till följd av landhöjningen. Dagens klimatförändringar med kraftigare nederbörd kan leda till att vattennivåer återigen ändras, fast betydligt snabbare. 

 

Bild 1
Södertälje 1670-1674.
Upphovspersoner: Erik Dahlbergh & Adam Perelle. PD, RAÄ. Bilden är beskuren.
Sök på titel: Södertälje och informationstyp: Bild i Arkivsök.

Bild 2
Utsikt från Marenhill i Södertälje 18/10/2008.
Fotograf: Gitta Wilén, Veidekke Bostad AB.
CC BY-NC-ND 2.0 (länk till licensen), Flickr.