STOCKHOLMS STAD

Enligt Erikskrönikan lät Birger Jarl grunda Stockholm under mitten av 1200-talet som en lättförsvarad huvudort i Mälarområdet. Det finns flera hypoteser om vad “stock” betyder. En är att det är ett gammalt ord för vatten som “stockar” eller samlar ihop sig, en annan att det refererar till det pålverk som omgav Stockholms hamn under stadens tidiga historia.

Under medeltid och tidigmodern tid flyttade Sveriges regenter runt mellan sina slott och herrgårdar, men under 1600-talet började kungamakten, beslutsfattande organ och andra ämbeten övergå till permanent styrande från Stockholm. 1670 hade staden vuxit till 50 000 invånare, och många ombyggnationer skedde för att göra den mer presentabel som huvudstad.

Under senare delen av 1800-talet började stadens befolkning växa kraftigt i och med industrialiseringen. Detta ledde till att Stockholms stad under tidigt 1900-tal köpte upp stora mängder mark från omkringliggande städer och privata markägare för att snabbt kunna uppföra så många nya bostäder som möjligt och motverka trångboddheten i innerstan. Många byggavtal slöts också med omgivande kommuner där bostadssökande från Stockholm hade förtur.  

Miljö och klimat
Liksom många andra kommuner i Eyelander är Stockholm sårbart för ökad nederbörd, markerosion och stigande havsnivåer. Hur kommer Götgatan att se ut om ytterligare 230 år?

 

Bild 1 
Götgatan med Skanstull i bakgrunden av Elias Martin, 1780-1790.
Upphovsperson: Lars Kennerstedt. PD, RAÄ.
Sök på “Götgatan” i Arkivsök.

Bild 2
Korsningen Götgatan och Ringvägen vid Skanstull, 2010.
Fotograf: Bengt A. Lundberg. CC-BY 4.0, RAÄ.
Sök på “Götgatan” i Arkivsök.