Audience Development Study

Under 2017 deltog Intercult, tillsammans med tre andra europeiska aktörer (Fondazione Fitzcarraldo, Culture Action Europe and ECCOM progetti s.r.l),  i en EU finansierad studie “Audience Development. How to place audiences at the center of cultural organisations”. I samband med studien togs flera broschyrer fram för att kunna definiera, förklara och belysa de olika aspekterna av vad publikutveckling innebär.

Studien har visat att syftet med publikutveckling kan förstås som tre saker:

  • Bredda sin målgrupp: nå ut till större grupper av samma bakgrund som den etablerade publiken.
  • Fördjupa förhållandet till publiken: belysa publikens erfarenhet.
  • Diversifiering av publik: nå ut till nya målgrupper.

Samtidigt som det läggs fram olika verktyg för att förstå vad för typ av publik som kan finnas på olika kulturevenemang. Studien lyfter också punkter att alltid ta med i ett kulturprojekt fokuserad på publiken och olika faktorer att komma ihåg som är en resultatet med att arbeta med publikutveckling.

Här kan du ta del av materialet som togs fram av studien: