VÄRMDÖ

Värmdö är den näst största kommunen i Stockholmsregionen och omfattar en stor del av den södra inner- och ytterskärgården.Den första skriftliga omnämningen kommer från 1314, då namnet stavades Wermdö. Namnet tros hänga ihop med en farled i området som hette Vindö ström och som var känd för att den förblev isfri länge under vintern.

Centralorten är Gustavsberg, där Gustavsbergs porslinsfabrik och kommande kulturhus ligger. Värmdös kommunvapen togs från stadens gamla kommunvapen och speglar framför allt bruksortens historia. De viktigaste näringarna för de som bodde på Värmdö var fiske, säljakt och jordbruk. Under 1800-talet blev det allt vanligare att folk från Stockholm började använda Värmdö för sommarvistelser och än idag fördubblas antalet invånare under sommaren. Antalet fasta invånare började dock öka kraftigt under 90-talet genom att sommarstugor gjordes om till permanenta bostäder, och idag är Värmdö fortfarande en av landets snabbast växande kommuner. 

Miljö och klimat
Det finns en stor mängd mindre sjöar och vattendrag på Värmdö. Hit simmar många östersjöfiskar för att lägga ägg under våren, men när extremväder med skyfall och långvarig torka blir vanligare löper de här vattendragen större risk att torka ut eller svämma över, vilket i sin tur får konsekvenser för hela Östersjöns ekosystem. Den snabba befolkningsökningen leder också till att många vattenleder bryts av stigar eller skogsbilvägar.

Bild 1
Försvarsanläggningar vid Baggensfjärden-Baggensstäket 1719.
Upphovsperson: Bengt A. Lundberg. PD, RAÄ.

Bild 2
Gustavsbergs hamn 2016, där Värmdöfestivalen hålls.
Fotograf: Jan Norrman. CC-BY 4.0, RAÄ.
Sök på titel: Gustavsberg och informationstyp: Bild i Arkivsök.