Europeiskt Resurscentrum

Intercult driver och utvecklar formerna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur på uppdrag av Kulturdepartementet, sedan 2008 och Europa Direkt Intercult på uppdrag av EU-kommissionen, sedan 2009. Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa. Modellen kombinerar förmedling av erfarenhet, expertis och internationellt nätverksarbete.

Resursmodell
Vi erbjuder kompetens inom alla aspekter av internationella projektsamarbeten – partnerskap, finansiering, administration, rapportering, interkulturell kompetens och projektidéer som står sig i ett europeiskt sammanhang. Denna kombination gör att vi kan agera flexibelt och trovärdigt efter kultursektorns behov. Som fristående organisation och baserat på egen erfarenhet kan vi också ge rådgivning om finansiering och ansökningsprocessen. Tyvärr är denna tjänst inte längre finansierat av Stockholms Stad och Region Stockholm så vi gör det gärna men i mån av tid.

Access Europa
Europa Direkt
Projekt
Rådgivning
Stöd till ditt nästa kulturprojekt