NORRTÄLJE

Norrtälje kommun bildades 1971 efter en rad tidigare kommunreformer under 1800- och 1900-talet. Det är den största kommunen sett till ytan i Stockholms län och omfattar stora delar av norra skärgården. Norrtälje gränsar tekniskt sett till Finland, då kommunen sträcker sig ut till ön Märket i västra delen av Åland!

Centralorten Norrtälje stad började som en by med namnet Telje eller Telgium, men under medeltiden ändrades namnet till  Norra Telje eller Tælgha för att lättare skilja den från Södertälje. Båda namnen hänvisar förmodligen till vatten som “täljer” genom landskapet. Norrtäljeåns utlopp i en av Östersjöns vikar gjorde att staden kunde ta tull på alla handelsresande mellan Östersjön och inlandet. 

I övrigt är stadens historia starkt formad av stormaktstiden, då Norrtälje fick stadsprivilegier år 1622 under 30-åriga kriget. År 1719 brändes Norrtälje ned till grunden när ryssarna härjade längs Sveriges kuster, och alla stadens nuvarande byggnader har tillkommit efteråt. Mellan 1840-talet och andra världskriget var Norrtälje främst känt som badort, och därefter som garnisonsstad. 

Miljö och klimat
Liksom många andra kuststäder är Norrtälje sårbart för stigande havsnivåer. 2021 svämmade en gata i centrum över, och 2016 föll 62 millimeter regn på ett dygn.


Bild 1

Norrtälje 1695.
Upphovspersoner: Erik Dahlbergh & Erik Reitz, PD, RAÄ. Bilden är beskuren.
Sök på “Norrtälje, Rosenhanesamlingen” i Arkivsök.

Bild 2
Centrala Norrtälje med Norrtäljeån och Norrtälje kyrka till höger om bildens mitt.
Fotograf: Jan Norrman 1991. CC BY 4.0, RAÄ.