Projekt

Intercults projekt börjar alltid med ett sammanhang som vi vill påverka. Vi arbetar tvärdisciplinärt och transregionalt genom att bjuda in konstnärer och kulturaktörer från olika fält och platser. I dessa projekt arbetar vi med partners från hela Europa.
Läs mer om våra pågående projekt här:

Intercult har genom åren arbetat med flertalet internationella och nationella samarbets- och kulturprojekt i EU och Europa. Läs mer om vår tidigare projekt här.