NYKVARN

Nykvarns kommun består av Turinge, Taxinge och Nykvarn självt. Nya Kvarn var namnet på ett järn- och stålbruk som anlades i socknen Turinge på 1500-talet. “Kvarn” är här ett gammalt samlingsord för hytta, bruk och liknande. Människor har dock bott i området under mycket längre tid; inom kommunens gränser finns en 1500-2000 år gammal fornborg, och bredvid Turinge kyrka på bilderna nedan finns gravhällar.

Bruket var igång fram till 1800-talet, och järnet som bearbetades kom ursprungligen från olika gruvor i det närliggande Bergslagen. Mellan 1895 och 1994 bands Nykvarn ihop med Södertälje och mälarområdet via Norra Södermanlands järnväg, och från 1997 via Svealandsbanan.

Kommunen Nykvarn skapades först 1999 efter en delning från Södertälje. Liksom många andra kommuner i Stockholms län är Nykvarn därför en relativt ung administrativ inrättning, samtidigt som dess gränser motsvarar en tidigare socken. Vilka av dagens namn och gränser tror ni kommer att leva vidare i framtiden?

Miljö och klimat
Många äldre bruksorter i mellansverige led brist på skog redan under 1600-talet, eftersom industrin krävde stora mängder timmer och kol. Går det att se spår av så gamla miljöförändringar än idag, och hur kommer de förändringar vi gör nu att se ut år 2422?

Bild 1
Sörby i Turinge socken, ca 1900.
Foto: Amadeus Bianchini. PDM, Sörmlands museum.
Gå in på Sörmlands Museums arkiv och sök på Plats: Turinge, Ämnesområde: byggnad och Nyckelord: jordbruk i allmänhet.

Bild 2
Turinge kyrka med sockenstugan, juli 2018.
Fotograf: Holger Ellgaard. CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.