HUDDINGE

Huddinge bygd omnämns första gången år 1314 under namnet Wddunge. Namnet betyder ungefär “Udd-unge”, det vill säga “de som har sin mötesplats vid udden”. Det här var troligen en havsudde i närheten av dagens Vårby. I närheten gick Göta landsväg mellan Stockholm och Södertälje. Under 1600-talet anlades järnbruk i området Länna, som avbildas i bild 1 ovan. Idag associeras Länna fortfarande med industriområden, med stormarknader som ett senare tillskott. Ungefär samtidigt anlades Fullersta gård, som idag är en del av Huddinge kommuns konstcentrum!

Miljö och klimat
Även Huddinge kyrka ligger på en före detta sjöudde och kommunens centrum samt järnvägen breder ut sig över den tidigare sjöbottnen. Stockholmsregionens första stormarknad öppnade i Huddinge 1963, och några år senare började Huddinge sjukhus att byggas. Liksom många andra kommuner runt Stockholm växte alltså Huddinge kraftigt under 1950- och 60-talen med mycket ny bebyggelse, men marken var så pass lerig och instabil att centrumet började sjunka. Under 1980-talet var man därför tvungen att stabilisera marken och bygga om centrumet. Vilka landskapsförändringar kommer människor att behöva utföra i framtiden om nederbörd eller jorderosion ökar?

 

Bild 1 
Länna järnbruk. Akvarell av Elias Martin, 1790-1800.
Fotograf: Jan Eve Olsson 1995. PD, RAÄ.
Sök på “länna bruk” i Arkivsök.

Bild 2
Nynäsvägen och köpcentra i Länna 15/10/2010.
Fotograf: Jan Augustsson. CC-BY 4.0. RAÄ.
Sök på titel: Länna och handlingstyp: Fotografi i Arkivsök.