Woven Network Sweden2022-04-09T11:07:02+00:00

Woven Network Sweden är ett projekt som syftar till att lyfta fram och undersöka kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. Under loppet av fem månader kommer de fyra deltagande kvinnliga konstnärerna delta i en serie av digitala evenemang och konstnärlig research, som kommer att resultera i en avslutande digital utställning. Woven Network Sweden är en fortsättning av de europeiska projekten Woven Network Ukraine (2020) , Woven Network Govan (2021) och Woven Network Nordics (2021). Projektledare för Woven Network Sweden är konstnären och curatorn Alice Máselníková.

Deltagande konstnärerna är:

  • Amanda Lebert
  • Gülbeden Kulbay
  • Mirjam Hector
  • Sofia Esfandi

Pandemin har belyst den ovissa situation som både konstnärer och kvinnor möter i samhället. Projektet ska spegla typiskt kvinnliga roller i samhället som är fortsatt både undervärderade och underbetalda. Roller som fylls av kvinnor som är politiskt, socialt och ekonomiskt underrepresenterade.
Konstnärerna som deltar i Woven Network Sweden har en självreflekterande roll då de i egenskap av att vara kvinnliga konstnärer själva ingår i en av de sektorer som påverkats mest av pandemin. Man kommer utforska hur konstnärer kan hantera sin osäkra arbetssituationen, som en redan innan pandemin underpriviligerad grupp. Konstverken som skapas ska belysa kvinnors olika samhällsroller – från arbete vid frontlinjen såsom sjukvård och utbildning till förväntan att stå för omvårdnaden av den egna familjen och hemmet. Den avslutande digitala utställningen kommer presenteras under våren 2022.
Projektet ingår i en ny satsning initierad av Intercult i samband med de europeiska samarbeten där konsten används som en nyckel till social förändring såväl lokalt som globalt.
Om du vilja följa konstnärernas arbete under våren kan du följa Intercult på Instagram instagram, media, social, applications icon, där de har veckovis takeovers.

Digitala Utställningen 

 

Amanda Lebert:

Är en scenkonstnär, scenograf, ljusdesigner, tekniker och performanceartist baserad i Malmö.
Hon jobbar gärna utifrån färger, textil, kostym, teknik och mer oväntade material som tång eller gelé.
Amanda är intresserad av interaktivitet och skapar gärna karaktärer som får interagera med sin omgivning.

Gülbeden Kulbay:

Gülbeden Kulbay är mångfacetterad och bottnad konstnär baserad i Stockholm.
Hon arbetar med kroppen och den personliga berättelsen som grund, material och verktyg i sina community- och performance konstverk.
Hon är verksam som konstutövande och lärare i performancekonst, nationellt och internationellt.
Hon har även nyligen inlett ett tätt och långvarigt samarbete med Svenska kanotförbundet, Riksidrottsförbundet och Idrottsförvaltningen.

Mirjam Hector: 

Mirjam Hector, bildkonstnär som främst arbetar med foto, film, text, ljud och installation.
Utgår ofta från den personliga berättelsen.
Har deltagit i flertal solo och grupputställningar, samt internationella residenser.
Nyligen återinflyttad till Stockholm.

Sofia Esfandi:

Sofia Esfandi är podcastproducent, manusförfattare, ljuddesigner och klippare.
Hon är verksam inom det Malmöbaserade produktionsbolaget Mill Meadow Media.
Sofia beskriver sitt hantverk som ”film för öronen” där hon använder ljud och storytelling för att ge röst till berättelser som annars inte får höras.

Videopresentationer av konstnärerna:

Till toppen