Young curators & Art Operators Network

Young curators & Art operators network var ett projekt med syfte att starta ett nätverk av unga och ”nya” kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden för samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet. Projektet syfte var att öka kuratorernas interkulturella kunskap om varandras projekt och om de metoderna de arbetar med när de engagerar sig i olika samhällsfrågor. Det övergripande målet var att arbeta med kultur som verktyg för demokrati.  Young curators & Αrt operators network fungerar som en plattform för tvärvetenskapliga projekt inom områdena samtida konst, design och samhälle.

Målet med projektet är att starta ett nätverk av unga och nya kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden som initierar samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet. Projektet syfte är att öka kuratorernas interkulturella kunskap om varandras projekt och om de metoderna de arbetar med när de engagerar sig i olika samhällsfrågor. Det övergripande målet är att arbeta med kultur som verktyg för demokrati.

Resultat

  • Partnermöte i Stockholm, maj 2015. Intercult anordnade projektets första möte där våra svenska konstnärer mötte sina ryska kollegor och lokala konstaktörer.
  • Partnermöte i S:t Petersburg, oktober 2015. TOK anordnade projektets andra möte där våra deltagande konstnärer och kuratorer möttes i Sankt Petersburg tillsammans med lokala aktörer i Ryssland.
  • Residens 2016: Stockholm & S:t Petersburg.

PARTNERS
Intercult med Creative Association of Curators TOK, Ryssland

FINANSIERING
Projektet finanseras av Svenska institutets Creative Force