Creative Waves2023-01-09T13:00:31+00:00

”Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change” är ett årslångt projekt som stöds av CBSS Project Support Facility. Det är ett samarbete mellan partners från Sverige (Intercult Productions – ledare), Polen (Baltic Sea Cultural Center i Gdańsk) och Estland (Estonian Women’s Studies and Resource Centre ENUT). I projektet har vi också samarbetat med ett mycket hängivet och begåvat team av aktivister från Kaliningradregionen som fungerat som underleverantörer. Tyvärr, som ett resultat av den ryska federationens aggression mot Ukraina, har CBSS tvingats avbryta allt samarbete med ryska enheter och från och med den 17 maj 2022 har Ryssland dragit sig ur CBSS helt. Därför kommer vårt partnerskap att fortsätta de planerade aktiviteterna utan samarbete med vår ryska partner. Vi kommer dock att ta hand om den mycket värdefulla input som har getts hittills. Vi ser fram emot bättre tider då Östersjösamarbetet mellan alla länder i Östersjöregionen kommer att återupprättas och att återupprätta förbindelserna med människor från Ryssland som alltid har brytt sig om andra människor och agerat för sitt samhälles bästa.

Projektets mål är att ge representanter för utsatta grupper av kvinnor, ungdomar och invandrare en känsla av identitet, kontinuitet och tillhörighet och förse dem med färdigheter som är relevanta för anställbarhet. Detta kommer att uppnås genom att sammanföra traditionella sociala relationer och kulturaktiviteter med samtida krav via innovativa digitala och kulturella verktyg. Detta kommer i sin tur att stödja samhällsåterhämtning inom BSR och samtidigt återuppliva det baltiska immateriella kulturarvet. Projektet är att främja kvinnliga ledare i processen för att bygga motståndskraft: både på projektpartnernivå (samordning, team) och på kreativ nivå (artister, experter) får kvinnor huvudrollerna som förändringsproducenter.

Under projektets gång använder deltagarna en cirkulär strategi och lär sig om traditionella och mer innovativa sätt att leva ett hälsosamt, hållbart liv, så kommer de att vara bättre förberedda för att ytterligare anpassa och dela gröna / digitala verktyg. Deltagarna kommer att få information om EUSBSR, Green Deal, SDG.

Sammantaget utvecklar projektet en solid grund för att bygga ett mer komplext, inkluderande program i BSR som är dedikerat till utsatta grupper, vilket ger dem vägar ut ur postpandemikriserna och andra svåra situationer.

Denna publikation har finansierats av Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

CBSS lämnar inga garantier med avseende på riktigheten eller fullständigheten av informationen i denna publikation. De åsikter, tolkningar och slutsatser som uttrycks i publikationen är författarens/författarnas och representerar nödvändigtvis inte CBSS:s officiella ståndpunkt.

Till toppen