Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner

2018-06-28T09:57:37+00:00

Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella [...]

Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner2018-06-28T09:57:37+00:00

Kultur i externa relationer- med sikte på Ryssland

2018-06-28T10:00:44+00:00

Kultur är en strategisk del av utrikespolitiken i EU inte minst med sikte på att skapa öppna samhällen, förebygga och lösa konflikter, främja Europas kulturella mångfald.  Kulturdiplomati omvärderas nu i Europa från att vara landsfrämjande till att ha en tyngre roll i sökandet efter lösningar på problem som har både kulturell och social bakgrund. En [...]

Kultur i externa relationer- med sikte på Ryssland2018-06-28T10:00:44+00:00

”Att knäcka formeln” Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog

2018-06-20T11:02:25+00:00

I april 2016 anordnade Intercult ett seminarium med sikte på EU programmet Erasmus+.  Huvudtalare var Mattias Desac från Art Culture & Society som bland annat har erfarenhet av att ha rott i hamn ett Erasmus+ projekt för ungdomar. Seminariet behandlande även hur Erasmus + kan användas för vuxna och äldre. Exempel på detta är [...]

”Att knäcka formeln” Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog2018-06-20T11:02:25+00:00
Till toppen