I april 2016 anordnade Intercult ett seminarium med sikte på EU programmet Erasmus+.  Huvudtalare var Mattias Desac från Art Culture & Society som bland annat har erfarenhet av att ha rott i hamn ett Erasmus+ projekt för ungdomar. Seminariet behandlande även hur Erasmus + kan användas för vuxna och äldre. Exempel på detta är det KA2-projekt i Jämtland med titeln ”Active ageing and heritage in adult learning” och det var Anna Hansen, internationell samordnare och forskningschef på Jämtlands museum, som berättade om detta och om det tvärsekretoriella arbetet mellan kultur och vård.

Från UHR’s avdelning för internationellt samarbete gästade även Ewa Gustafsson, handläggare för Erasmus + strategiska partnerskap, Kerstin Hagblom, koordinator för Erasmus + vuxenutbildning, EPALE och Nordplus vuxen och Helena Wallinder, ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildning i Europa.

Talare:

  • Mattias Desac (Art Culture & Society)
  • Anna Hansen (Jämtlands museum)
  • Ewa Gustafsson, Kerstin Hagblom och Helena Wallinder (UHR)

I april 2016 anordnade Intercult ett seminarium med sikte på EU programmet Erasmus+.  Huvudtalare var Mattias Desac från Art Culture & Society som bland annat har erfarenhet av att ha rott i hamn ett Erasmus+ projekt för ungdomar. Seminariet behandlande även hur Erasmus + kan användas för vuxna och äldre. Exempel på detta är det KA2-projekt i Jämtland med titeln ”Active ageing and heritage in adult learning” och det var Anna Hansen, internationell samordnare och forskningschef på Jämtlands museum, som berättade om detta och om det tvärsekretoriella arbetet mellan kultur och vård.

Från UHR’s avdelning för internationellt samarbete gästade även Ewa Gustafsson, handläggare för Erasmus + strategiska partnerskap, Kerstin Hagblom, koordinator för Erasmus + vuxenutbildning, EPALE och Nordplus vuxen och Helena Wallinder, ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildning i Europa.

Talare:

  • Mattias Desac (Art Culture & Society)
  • Anna Hansen (Jämtlands museum)
  • Ewa Gustafsson, Kerstin Hagblom och Helena Wallinder (UHR)

I april 2016 anordnade Intercult ett seminarium med sikte på EU programmet Erasmus+.  Huvudtalare var Mattias Desac från Art Culture & Society som bland annat har erfarenhet av att ha rott i hamn ett Erasmus+ projekt för ungdomar. Seminariet behandlande även hur Erasmus + kan användas för vuxna och äldre. Exempel på detta är det KA2-projekt i Jämtland med titeln ”Active ageing and heritage in adult learning” och det var Anna Hansen, internationell samordnare och forskningschef på Jämtlands museum, som berättade om detta och om det tvärsekretoriella arbetet mellan kultur och vård.

Från UHR’s avdelning för internationellt samarbete gästade även Ewa Gustafsson, handläggare för Erasmus + strategiska partnerskap, Kerstin Hagblom, koordinator för Erasmus + vuxenutbildning, EPALE och Nordplus vuxen och Helena Wallinder, ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildning i Europa.

Talare:

  • Mattias Desac (Art Culture & Society)
  • Anna Hansen (Jämtlands museum)
  • Ewa Gustafsson, Kerstin Hagblom och Helena Wallinder (UHR)