Kultur är en strategisk del av utrikespolitiken i EU inte minst med sikte på att skapa öppna samhällen, förebygga och lösa konflikter, främja Europas kulturella mångfald.  Kulturdiplomati omvärderas nu i Europa från att vara landsfrämjande till att ha en tyngre roll i sökandet efter lösningar på problem som har både kulturell och social bakgrund. En ny EU strategi för kultur externa relationer lanseras under våren 2016.

Programmet för seminariet tog avstamp i Svenska Institutets program för kulturdiplomati och demokratistöd Creative Force och andra möjligheter att arbeta med kultur i Europas externa relationer. Eller med andra ord möjligheter för kulturorganisationer att utveckla spännande projekt och etablera relationer med jämlikar i grannländer till EU.

Med varierande bakgrund och relation till Ryssland kunde seminariets Key note speakers presentera olika perspektiv, problem och möjligheter. Bland annat togs det upp hur dialogen och kulturutbytet sker och kan ske mellan EU och Ryssland och vad som finns att lära av de kulturutbyten, exempelvis gällande de komplikationer det innebär med Rysslands auktoritära och konservativa kulturpolitik, men också vad Sverige kan ha för nytta av den konst och kultur som faktiskt produceras i Ryssland. Efter talarna så sammanfattades halvdagseminariet med ett panelsamtal under titeln ’Connecting Dots’.

Talare:

  • Henrik Selin (Svenska Institutet(
  • Lena Jonsson (Docent i Statsvetenskap)
  • Sofia Wärngård Lang (Teaterunionen)
  • Johan Nordling (Liljevalchs hub)