Sammanfattning av panelsamtalet om Cultural deal for Europe- the Nordic chapter

2021-09-16T14:22:44+00:00

I detta panelsamtal som vi höll i tillsammans med Culture Action Europe den 30/4 samlades svenska kulturoperatörer för ett samtal om vad Cultural Deal for Europe nordiska samarbete bär med sig för utmaningar och möjligheter i Sverige. Cultural deal for Europe är en uppmaning från det europeiska kultursamhället att erkänna och inkludera kulturen i det [...]

Sammanfattning av panelsamtalet om Cultural deal for Europe- the Nordic chapter2021-09-16T14:22:44+00:00

Sammanfattning av webbinariet om ett nytt Europeiskt Bauhaus

2021-05-05T14:22:36+00:00

Vem infriar löftet om en ny väg? Sammanfattning av webbinariet om ett nytt Europeiskt Bauhaus Den 27/4 höll vi på europa direkt Stockholm ett webbinarium där EU- kommissionens nya intiativ om ett nytt Europeiskt Bauhaus var temat för samtalet. Samtalsledare var Pernilla Glaser och paneldeltagande var Hugi Ásgeirsson- Blivande, Klas Girnell- Göteborgs universitet, Kersti Berggren- [...]

Sammanfattning av webbinariet om ett nytt Europeiskt Bauhaus2021-05-05T14:22:36+00:00

Panelsamtal- Ungdomar, kultur och demokrati

2021-04-19T13:36:08+00:00

 Fredag 23/4 Tid- 14.00-15.00   Demokratin i Sverige och Europa är i behov av ungas deltagande både som framtida makthavare och som viktiga aktörer i nuet. Även om det politiska intresset, och EU- intresset stiger hos ungdomar idag ökar också klyftorna mellan ungdomar och det digitala klimatet och den rådande pandemin skapar utmaningar, inte minst [...]

Panelsamtal- Ungdomar, kultur och demokrati2021-04-19T13:36:08+00:00

Panelsamtal Cultural Deal for Europe – the Nordic Chapter

2021-04-27T13:39:56+00:00

Kulturen har en avgörande betydelse för Europas framtid och fungerar som en levande resurs för samhälle och ekonomi. Kulturens roll är därför viktig för de utmaningar den pågående Coronapandemin bär med sig inför framtiden och kräver en samordnad åtgärd för att fungera som en resurs i dessa kristider. Cultural deal for Europe är en uppmaning [...]

Panelsamtal Cultural Deal for Europe – the Nordic Chapter2021-04-27T13:39:56+00:00

Inspirationsföreläsning- Hur utvecklar du dina sociala kanaler?

2021-01-08T11:42:20+00:00

För dig som arbetar i kultursektorn och kreativa näringar är det alltid en utmaning att nå ut till publik. Under Coronapandemin har det mesta av våra produktioner flyttats online och det är viktigare än någonsin att nå sin publik via digitala plattformar. Hur skapar du innehåll i sociala medier som människor vill ta del av [...]

Inspirationsföreläsning- Hur utvecklar du dina sociala kanaler?2021-01-08T11:42:20+00:00

Webbinarium 2 december kl. 14.00 : Tidsflanörer: Stockholm, en vattenstad i förvandling

2020-12-10T14:30:52+00:00

Välkommen till en eftermiddag där bruset från arbetet vid Stockholms hamnar och pirer bytts mot ekon av minnen mot husfasaderna. I ett spännande samtal mellan konstnärer och stadsplanerare vill i detta webinarium undersöka: -Sätter stadsplanerare i Stockholm värde på dessa områden och på minnen som finns där?  -Vilken roll kan konstnärer spela för en [...]

Webbinarium 2 december kl. 14.00 : Tidsflanörer: Stockholm, en vattenstad i förvandling2020-12-10T14:30:52+00:00

The Future of the European Project: Hur kan den svenska kultursektorn påverka EUs kulturpolitik? 2017

2018-06-28T09:33:21+00:00

TACK ALLA DELTAGARE I KONFERENSEN! Den 21 september arrangerar Intercult/ Europa Direkt Intercult konferensen The Future of the European Project: White Paper and the importance of Culture for the EU. Konferensens deltagare ska diskutera kulturens roll i vårt framtida Europa och hur vi kan kanalisera vårt kulturarbete för att stärka EU projektet. Bland konferensens talare [...]

The Future of the European Project: Hur kan den svenska kultursektorn påverka EUs kulturpolitik? 20172018-06-28T09:33:21+00:00

Audience Links Xchange conference on audience development – a follow up of the conference and seminar February 22 & 23 2017

2018-06-28T09:28:16+00:00

The Audience Links Xchange conference offered a very good stage for our experts from the Baltic Sea Region to present the activities they are implementing to foster local participatory processes but also to network with other cultural professionals coming from all over Europe and to get in contact with good practices and constructive failures related [...]

Audience Links Xchange conference on audience development – a follow up of the conference and seminar February 22 & 23 20172018-06-28T09:28:16+00:00

Hur kan vi påverka europeisk kulturpolitik från Eskilstuna? Är vi beroende av Europa?

2018-06-28T10:02:26+00:00

Det pågår en intensiv lobbying i Europa för en tydligare markering av kulturens roll i europeisk politik. Kultursektorn driver en kampanj för att i god tid innan en ny EU budget tas fram påverka politiker i EU Parlamentet till att förstå kulturens roll och värde för Europas framtid. Det immateriella värdet ska så klart omsättas [...]

Hur kan vi påverka europeisk kulturpolitik från Eskilstuna? Är vi beroende av Europa?2018-06-28T10:02:26+00:00

Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet

2018-06-28T09:56:57+00:00

Vad händer med de offentliga rummen i Europa? Hur ser kulturpolitiken ut vad gäller kopplingen mellan offentlig sektor och kommersiella aktörer? Existerar fri kultur i Europas offentliga rum? Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta [...]

Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet2018-06-28T09:56:57+00:00
Till toppen