Climate challenges and the arts: urban time scales, inclusion and future flexibility
Digital workshop 16 November,  arrangerad av KTH and Färgfabriken.

Europa Direkt Stockholm and Intercult deltar i dag i den digitala workshop:en “Climate challenges and the arts: urban time scales, inclusion and future flexibility”. Workshopen äger rum både IRL och digitalt i de fantastiska lokalerna hos konstinstitutet Färgfabriken. Den här speciella miljön i en äldre industrilokal som har blivit förvandlad till ett konstutrymme är en passande plats för kreativa och inspirerande diskussioner om kopplingen mellan vetenskap och konst och hur vi kan kombinera våra erfarenheter i olika urbana miljöer i Europa för att hantera nuvarande och framtida klimatutmaningar. En pågående utställning är Symbiosis. 

Workshop:en är del av förberedelsen till vår-eventet som är samarrangerat av KTH och Intercult, inom ramen för S.O.S for waterfronts,en Horizon 2020 Marie Curie European samarbete. Urbana strategier för att hantera dagvatten och skapa robusta lösningar för att hantera med framtida klimatutmaningar får förnyad uppmärksamhet i och med de kraftiga regnen och kostsamma effekterna av översvämningar som vi sett i Sverige och internationellt under de senaste åren. Med den här workshop:en kommer vi att titta på några av dessa utmaningar och också diskutera dilemman med förslag på lösningar. Dessa lösningar kommer i sig själva väcka nya frågor kring hur man kan kommunicera alternativa lösningar och “lösningar för vem”…

  • Hur kan lösningar kommuniceras till medborgare, experter, och lagstiftare? 
  • Vilket tidsperspektiv tillämpar vi för klimattåliga lösningar vid förnyelse av städer?
  • Hur kan man diversifiera rösterna som får höras när man skapar nya lösningar?
  • Hur kan vi bygga lösningar som är tillräckligt flexibla för att skapa rum för nödvändiga framtida anpassningar? 

… för urbana områden when vi möter nya – och ibland – oväntade klimatutmaningar. 

En del av workshop:en är en interaktiv session “Let’s talk about climate communication!”.