”Skapa Scenkonst med VR” kursen Intercult håller under våren 2023 hade sin andra workshop med dansarna, koreograferna och VR-kreatörerna i konstnärsduon Ongoing Realities – Anna Näsström och Johan Bandholtz.

Under dessa 2 dagar har kursens deltagare diskuterat möjligheter och begränsningar för konstnärliga projekt med tekniska element. Efter att ha provat och använt VR-utrustningen på egen hand blev det en mer djupgående diskussion om hur man egentligen kan använda VR som ett konstnärligt verktyg. Vyerna vidgas samtidigt som begränsningarna blir tydligare.

Ord från kurstillfällets workshopsledare Johan Brandholtz:
”Hur kan man använda teknologier som VR, Motion Capture och animation i kreativa projekt, såväl konstnärliga som tvärvetenskapliga? Det diskuterade vi, Johan Bandholtz och Anna Näsström tillsammans med deltagarna på den kurs vi höll i torsdags och fredags i samarbete med organisationen Intercult.

Med både historiska och samtida exempel reflekterade vi över teknikens möjligheter och begränsningar, testade VR och med guidning och feedback fick deltagarna formulera egna idéer med tekniken som medspelare. Såhär sa några deltagare om kursen”:

”Kursen var både inspirerande och tankeväckande.
Att ni är så välformulerade och trevliga är också ett jätteplus!”

”Väckte många spännande tankar och diskussioner.
Känner mig full av idéer på hur jag kan integrera och utforska XR-teknik i mitt konstnärskap”

SE VIDEO HÄR!

Kursens deltagare och deras egna idéer har nu också börjat utvecklas till virtuella projekt!

 

Ett möte fyllt av glädje och nya tankar samt visioner om vad virtuell scenkonst egentligen kan betyda?
Stort tack till handledarna Anna Näsström och Johan Bandholtz för inspirerande dagar!
.
Medfinansierat av