.

3023 


Bild: Jonna Kina

3023 är ett ljudverk av konstnären Jonna Kina som tar platsen Huddinge kyrka med sina historiska och ekologiska dimensioner och vinden som väsentlig del av klimatet som utgångspunkt.

Gardiner uttolkar vindens språk – Walter Benjamin

Det sägs att vind kan bära budskap och att den kan prata. Det är energi som alltmer utnyttjas för att upprätthålla vår livsform. Den skapas naturligt av de olika regionala temperaturerna som resulterar i olika tryck som sätter luft i rörelse parallellt med jordens yta. I Kinas 3023 återupplivas vindens specifika dynamik i en konsert för en slagverksmusiker. Stycket är en sorts karta över den ständiga förändringen och de oändliga variationerna som spelas av vinden.

Kompositionen är baserad på noggrann transkription av ett slumpmässigt vindfragment som rör ett välbekant föremål som vanligtvis kan hittas på en veranda eller i en trädgård – ett vindspel med sex metallrör. På sätt och vis är verket ett avsiktligt misslyckat försök att skildra naturen. Och på så sätt är det en hyllning till naturen. Vindens språk översätts till musikens språk – ett partitur. Översättningsprocessen ger tillbaka slagen av en vindpust i en liknande men annorlunda form. För en musiker är detta stycke en utmaning eftersom det är nästan omöjligt att spela toner exakt av en slagverkare.

3023 sätter en imaginär ljudbild och, som titeln antyder, en futuristisk sådan. Genom sitt fokus på en väsentlig del av klimatet – vinden – väcker stycket frågor om vårt förhållande till framtiden och framtida klimat som kopplat till våra tidigare handlingar.

Huddinge kyrka är en av Huddinges äldsta byggnader och landmärken. Kyrkan och Fullersta Gård har en delvis gemensam historia och ett av Fullersta Gårds mål är att skapa publikengagemang kring Huddinges kulturarv. Historien om denna byggnad som går nästan 1000 år tillbaka i tiden och berättelser om förändrad ekologi i närheten, inspirerade Jonna Kina att bjuda in andra att bli ödmjuka inför detta tusenåriga perspektiv på mänsklig aktivitet som interagerar med naturen och att reflektera över framtiden.

Ljudvandringar
Fullersta Gård anordnar ljudvandringar där anmälda deltagare går en promenad och gemensamt lyssnar på en binaural inspelning i kyrkan. Ljudvandringen länkar samman de båda historiska platserna, Fullersta Gård och Huddinge kyrka.

Datum för ljudvandringarna: söndag 18 juni kl. 15.00, fredag 30 juni kl. 15.00 samt söndag 9 juli kl. 15.00 Begränsat antal platser. Anmälan via mejl till kristina.lindemann@huddinge.se

Jonna Kina är en multidisciplinär konstnär verksam i Helsingfors. Hennes verk utforskar gränserna mellan verkligheten och det artificiella, mellan betraktaren och konstverket, och ljudets förmåga att översättas i andra sinnesintryck. Jonna är utbildad vid Finska Konstakademien och Aalto universitet, New Yorks School of Visual Arts och Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem. Hennes verk har ställts ut på muséer i bland annat Japan, Estland, Tyskland och USA och hennes filmer har tilldelats flera priser, däribland Best Nordic Short Film av Nordisk Parorama.  Huddinge kommun arbetar med rätten till modersmål och språkstöd för den stora andelen svenskfinska invånare. Denna del av Eyelander för tankarna till nätverket av relationer som spänner över Öster(Väster)sjön, osynligt men högst påtagligt.

Läs mer om Jonna Kinas konstnärskap här: https://www.jonnakina.com/

Jonna Kina representerar Huddinge kommun i projektet eyelander..

.
      .                  
     ………………………….                      Fullersta Gård, Huddinge Kommun                   …                  Huddinge kyrka utan torn, år 1865

 .

KULTURARV I HUDDINGE – betraktad genom konst
Jonna Kinas platsspecifika verk 3023 (arbetstitel) kommer presenteras live i Huddinge den 9 juni 2023 och kommer sedan vara tillgänglig genom projektets hemsida och programdagar på Fullersta Gård. 3023 är ett ljudverk som tar platsen Huddinge kyrka med sina historiska och ekologiska dimensioner som utgångspunkt.