TISDAG 26 OKTOBER
14:00-16:15

Kostnadsfritt men begränsat antal platser, anmäl dig på länken:
https://hopin.com/events/digital-blackbox-sessions-pt-1

I pandemins fotspår pågår två projekt, Digital Blackbox (Kulturbryggan) som leds av Smart Coop och Bridging Digital (Erasmus +) som leds av Intercult. Båda projekten undersöker hur scenkonstens aktörer i Sverige och Europa har anpassat sig till pandemin. Men de ämnar också att identifiera vad som kan utveckla den digitala scenkonsten, publikmötet, och vilka tomrum som inte kunnat fyllas.

I förstudien till projektet Digital Blackbox har ett 20-tal scenkonstproducenter intervjuats om den påtvingade digitaliseringen som pandemin har kommit med. Intervjuerna målar upp en karta över de svårigheter som scenkonstproducenter har upplevt, men ger också svar på vilka kompetenshöjande åtgärder som behöver sättas in.

Scenkonst är det som uppstår i mötet mellan en publik och en scenproduktion, men också mellan personer i publiken innan och efter en föreställning. Arrangören och producenten är förenade i en symbios för publikens skull. Den ena faciliterar publikmötet och den andra står för innehållet på scen. Pandemin splittrade denna symbios och konsekvenserna blev många.
Plötsligt låg ansvaret för att facilitera både produktion och publikmöte på scenkonstproducenter. För många blev lösningen att man dokumenterade, och publicerade online, utan någon egentlig hänsyn till publikmötets sociala aspekter.
I detta första webinarium vill vi ge er verktyg att dra lärdomar från era egna projekt, men också peka ut lärdomar som dragits från branschen i övrigt:

Hur skapar man digitala publikmöten som känns?
Vilka sociologiska triggers är det som formar publikmötet?
Hur använder man åskådarens nyfikenhet för att fånga deras uppmärksamhet?
Vilka spännande digitala scenkonstverk kan jag inspireras av?

Välkommen till en dubbel-workshop som ger dig verktyg att skapa ett digitalt publikmöte som känns. Idag med Stefan Stanišić från Bombina Bombast samt Peter Ljungstrand från RISE. Evenemanget arrangeras av Intercult och Smart Coop.

PROGRAM

14:00 Introduktion
Fredric Öslöf (Smart Coop/Digital Blackbox) sammanfattar resultaten från förstudien med Digital Blackbox.

Workshop med Peter Ljungstrand, RISE
Peter Ljungstrand (RISE) introducerar oss till hur man kan tänka kring det fysiska och digitala publikmötet. Hur kan vi, med grund i sociologin, bygga upp digitala publikmöten som känns? Seminarium, samtal och workshop.

Paus 5 min

15:00 Workshop med Stefan Stanišić, Bombina Bombast
Stefan Stanišić ger oss perspektiv på digitalisering och nyskapande. Presentation, Samtal och workshop kring fysiska och digitala scenkonstupplevelser som känns. Vem är ansvarig för publikmötet när publikmötet sker på avstånd?

16:00 Reflektera med andra deltagare

16:15 Avslutning
Sammanfattning och mingel för de som vill prata vidare

STEFAN STANIŠIĆ
Stefan Stanišić är tillsammans med Emma Bexell konstnärlig ledare för Bombina Bombast, ett turnerande scenkonst kompani med bas i Malmö. Sedan starten 2011 har kompaniet skapat över 30 originalverk för scen och film karaktäriserade av mötet mellan scenkonst och innovativa teknologier på senaste tiden med fokus på virtual reality.

PETER LJUNGSTRAND
Peter Ljungstrand är forsknings och utvecklingschef på RISE. Peter har arbetat med forskning och utveckling inom interaktionsdesign och relaterade områden sedan 1997 och är expert på designmetoder, med särskilt fokus på interaktionsdesign, användarcentrerad design, gamification och motivation samt feedback och visualisering.

Värd är Fredric Öslöf, Projektledare för Digital Blackbox på Smart Coop. Webinaret är kostnadsfritt, men vi förväntar oss att du slår på video och mikrofon då du förväntas delta i samtal med workshopledare och övriga deltagare.