Intercult och Europa Direkt Stockholm vill genom att ansluta oss till dialogen om det europeiska projektet framtid höja medborgares perspektiv i debatten om europeiska kulturfrågor i Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners; Trans Europe Halles, SubtopiaBlivandeSmart CoopFanzingo, Medborgarskolan och The Good Talents arrangerade vi en workshop i Botkyrka för att få fler röster och förslag att uppmärksammas på Konferensen om Europas framtid publika plattform.

Den 25 november 2021 i Subtopias lokaler diskuterade en grupp deltagare, verksamma inom kultursektorn, civilsamhällets röst i offentliga europeiska debatten och om kulturens möjligheter att få en starkare roll i skapandet av Europas framtid. Efter workshopen AMPLIFY– samtal om kulturens roll i det europeiska projektets framtid har nu resultaten sammanfattats och en förslagslista har publicerats på Konferensen om Europas Framtid plattform. Förslagen ingår nu i en samling av rekommendationer från 12 andra länder och kommer presenteras direkt inför Europaparlamentet, genom vår partner, det pan-europeiska nätverket Culture Action Europe(CAE).

 

FÖRSLAGSLISTAN

Sammanfattning AMPLIFY workshop 25 november 2021

 • Inkludera konsten och EU-medborgares potential som förenande kraft i samhället och mellan kulturer internationellt
  För att kultursektorn, utvecklingen av lokalsamhällen och välståndet ska inkluderas i EUs politiska beslut vill vi att medborgares röst inkluderas i större omfattning i beslutsprocessen.

 

 • Decentralisering av EU kunskapskällor, regelverk och finansiering
  Bättre lokal spridning av information från EU och kompetensutveckling av medborgare om EU-regelverk och möjligheter att engagera sig för att få in större mångfald av röster. Bättre information till kultursektorn om europeiska finansieringskällor.

 

 • Anpassa tröskeln för ökad mångfald av olika aktörer inom EU kultursektorn
  Nu behövs en hög kunskapsnivå för att förstå och hantera information.
  Förenkla EU:s bidragsansökningar och deras processer, bidra med flera olika typer av stöd i processen, både fysiskt och digitalt. Det ska bli lättare att tillgodogöra sig stöd eller andra förmåner för fler.

 

 • Fler stöd för tvärsektoriella samarbeten mellan kultur och andra sektorer
  Främja synergi: till exempel teknikbranschen, stadsutveckling och spelbranschen för att bredda kulturens relevans för hela samhället.

 

 • Involvera unga och studenter, värdera deras initiativ i beslutsprocesser inom EU
  Unga bidrar till nya perspektiv och engagemang inom EUs inklusivitet samt tillgänglighet. Skapa fler lokala möjligheter för unga att engagera sig inom EU-frågor och kultur.
  Inkludera kultur mer i utbildningsplaner, då den är en bidragande faktor i att motverka sociala ojämlikheter och diskriminering.
 • Ökade möjligheter för utbyten inom yrkesutbildning genom Erasmus +

 

 • Minska avståndet mellan EU och det lokala
  Vi vill att EU ska förtydliga sin närvaro i lokalsamhället – skapa finansieringsmöjligheter inriktad på lokala åtgärder.
 • Höja statusen på kulturen/kulturarbetare
  Mötesplatser och offentliga ytor försvinner. Vi vill att gemensamma ytor ska bevaras, värderas och användas, exempelvis bibliotek.

STORT tack till alla engagerande deltagare och våra samarbetspartner för det spännande men framförallt viktiga eventet!