På Europadagen den 9 maj 2022 presenterade ”Amplify Swedish Hub”, koordinerat av Trans Europe Halles, som Europa Direkt Stockholm och Intercult är en del av, våra nyckelbudskap för #AmplifyinAction-evenemanget:

  • Sänk trösklarna för deltagande
  • Mer transparens och öppenhet för nya kulturaktörer för att undvika monopol
  • Mer kompetens på alla nivåer (kulturellt ledarskap, bidragsgivare, beslutsfattare, beslutsfattare etc.) för att bedöma professionell kvalitet inom mångkulturell konst
  • Skapa ett finansieringssystem för kulturell infrastruktur, till exempel reparation av lokaler
  • Kulturaktörer genererar ekonomi till en plats/stad/stad/andra personers löner – men är de som får mindre betalt
  • Ett sunt samhälle kräver en sund kultursektor som kräver sunda arbetsförhållanden och sociala trygghetssystem
  • Öronmärk pengar för att skydda allas rätt till kultur, trots socioekonomisk bakgrund.

 

Till Europa Direkt Stockholm och Intercults Amplify-workshop (den 25 november 2021): ”AMPLIFY – ett samtal om kulturens roll i det europeiska projektets framtid” bjöd vi in deltagare som var kulturarbetare, kulturproducenter och studenter till Subtopia, som ligger söder om Stockholms län och är ett centrum för konst, kultur och socialt engagemang.

Under workshopen diskuterade vi nyckelteman och frågor kring synen på kultur i Europas framtid men också om kulturens möjligheter att ha en starkare roll i att skapa Europas framtid och det civila samhället. Denna workshop och samtal visar ett viktigt exempel på hur konst, kultur och politik kan flätas samman för att nå ännu fler människor. Detta i sin tur för att förändring och Europas framtid kan och bör byggas från olika perspektiv och röster – för att göra Europas framtid mer inkluderande.

Läs mer om #Europeday22 och Amplify-projketets avslutande budskap till EU:s beslutstagande på:

Här kan du även läsa om Intercult och Europa Direkt Stockholms workshop och vilka budskap samt förslag som skapades av deltagarna:

 

#AmplifyinAction #TogetherEU #TheFutureIsYours #CulturalDealEU #SweHub