Webbinariet Den Digitala Kulturen presenterade tre spännande samtal med bilder, videor och praktiska exempel från tre experter inom olika områden av digitaliserad interaktion inom den konstnärliga scenen.

Att arbeta med digitala lösningar, verktyg och upplevelser har under de senaste åren kraftigt påverkats av pandemin. I en tid då konstnärer, kulturarbetare och aktörer inom KKN – nu mer än någonsin – måste anpassa sig till nya krav på att producera upplevelser i ett annat format än det fysiska – arrangerade vi på Europa Direkt Stockholm ett webbinarium om vad som händer inom ”Den Digitala Kulturen” med exempel från Sverige och från Europa.

Frågor som berördes under samtalet:

  • Vilka möjligheter och praktiska verktyg finns det för att skapa digitala kulturupplevelser idag?
  • Hur har delar av kultursektorns användning av digitala verktyg påverkats av pandemin?
  • Vilken digital teknik och digitala plattformar används idag för att skapa digital interaktion / digitala kulturupplevelser?
  • Vilka digitala kulturupplevelser och utbildningar finns idag i andra europeiska städer?

Fredagen den 18 mars 2022 presenterade och diskuterade:
🎙️ Fredrik Trella – Forskare och Utvecklare på RISE Prototyping Societies
🎙️ Joachim Nordwall – Curator och ansvarig för Fjärde scenen, digitala scenen, Folkteatern Göteborg
🎙️ Helen Riise – Intercult, projektledare för Erasmus + projektet Bridging Digital

frågorna utifrån sina verksamheter i en livestream på Intercults Youtubekanal!

 

EU:s Digitala Omställning
🇪🇺 EU:s digitala decennium! Den digitala tekniken förändrar människors liv. EU:s digitala strategi ska se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU 2050.

Vi på Europa Direkt Stockholm ser fram emot framtida diskussioner om den digitala tekniken, strategin och kommer fortsätta att lyfta utvecklingen inom Den Digitala Kulturen eftersom kultur är betydande för den levande digitala gemenskapen.

  • På Europakommissionens hemsida kan du läsa mer om hur EU:s digitala omställning och framtid ser ut och vad det betyder för dig – genom att klicka HÄR.