Intercult har initierat projektet Wood is Cool tillsammans med partnerorganisationerna Project North och Arctic Art Institute i Arkhangelsk, Ryssland. Wood is Cool syftade till att etablera kontakter och introducera metoder för preservation av kulturarv genom processer för deltagande i stadsutvecklingen i Arkangelsk. Tillsammans med artister och konstnärer från Stockholm implementerade vi kreativa processer och metoder för att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen, arkitekter och beslutsfattare.

Wood is Cool har skapat en plattform för utbyte av metoder och processer mellan kultursektorn och metoder för stadsutveckling. Projektet har fördjupat kontakten mellan Intercult och vår ryska partner organisation Project North såväl som fördjupat kompetensen för lokalt engagemang och metoder för demokratiskt deltagande i både Stockholm och Arkhangelsk. Projektet har skapat en ökad medvetenhet för kulturarv genom kreativa processer och metoder för demokratiskt deltagande och lokalt engagemang. Wood is Cool är startskottet för att skapa ett kulturcenter för ungdomar i Arkhangelsk med fokus på lokal stadsutveckling (med trä som huvudtema).

Projektet har bland annat resulterat i en SWOT-analys av den nuvarande situationen för träbyggnader i Arkhangelsk och en analys av två byggnader som kan fungera som kulturcenter för ungdomar i framtiden. Ta del av resultatet här.