Teamet på Intercult höll den första april 2022 i workshopen “Skapa Scenkonst med Digitala verktyg”. Syftet med workshopen var att inspirera till skapande av produktioner med inslag av digitala verktyg, både när det gäller det artistiska och för sändning och marknadsföring. Att skapa en stämning och interaktion från ett traditionellt analogt scenrum till att även bli en digital upplevelse är idag ett nytt forum för scenkonsten i Sverige.

Hur gör man digital scenkonst och teater med VR användarvänligt för nya teknikanvändare men som fortfarande är spännande för redan teknik-kunniga? Denna fråga tycker vi är viktig att lyfta idag för att vidareutveckla scenkonstens användning och komplement av digitala verktyg.

Den här workshopen är del av vårt projekt Bridging Digital, ett europeiskt samarbete som finasieras av Erasmus +, som fokuserar på innovativa metoder för att höja den digitala kompetensen i den kreativa sektorn och inom informell utbildning – där Intercult (Sverige) är ledande partner. Denna workshop inom projektet var i samarbete med Kulturreservatets folkhögskola, SMART coop och med filmcurator Jonas Myrstrand – Studio Jox.

Under workshopen besvarades dessa frågor:

  • Hur kan scenkonsten utvecklas med hjälp av digitala verktyg som kan fungera även med teknik som de flesta redan har tillgång till?
  • Hur har scenkonstens aktörer anpassat sig till de nya förutsättningarna som uppstod när de fysiska upplevelserna byttes mot digitala under pandemin?
  • Vilka digitala verktyg kan man använda sig av för att utveckla scenkonsten och publikmöten?

av Jonas Myrstrand (Filmare, FilmCurator och Immersive producer) under sin presentation ”Det Nya Normala”. Jonas berättade även om olika digitala berättarverktyg och tekniker som idag utvecklar och utvecklas inom scenkonstens värld.

Vill du veta mer och också ta del av svaren på frågorna? 

Håll dig uppdaterad för kommande film – från workshopen – med Jonas Myrstrand LIVE från Kulturreservatets folkhögskola med presentationen ”Det Nya Normala”!

Facebook – logga in eller registrera dig
Och följ Briding Digital Facebook!

Under tiden kan du ta del av inspirerande bilder och videos från Briding Digitals workshop:


 

 

 

 

Åter igen tack till Jonas Myrstrand för den inspirerande presentationen och den spännande Virtual Reality upplevelsen. Och tack till alla deltagare som bidrog till att göra den här workshopen till en unik upplevelse!