Om du har missat det har vi veckovis takeovers på vår Instagram (@intercult) under våren av de fyra konstnärerna i Woven Network Sweden. Där kan du få veta mer om dem själva och deras arbete och process.

Woven Network Sweden är ett projekt som syftar till att lyfta fram och undersöka kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. Under loppet av fem månader kommer de fyra deltagande kvinnliga konstnärerna delta i en serie av digitala evenemang och konstnärlig research, som kommer att resultera i en avslutande digital utställning.

Läs mer om projektet här