Mirjam Hector är en av konstnärerna som är deltar  i Woven Network Sweden.

Mirjam Hector, bildkonstnär som främst arbetar med foto, film, text, ljud och installation. Utgår ofta från den personliga berättelsen. Har deltagit i flertal solo och grupputställningar, samt internationella residenser. Nyligen återinflyttad till Stockholm.