Den 7-9 november arrangerar Koncernavdelning Kultur Västra Götalandsregionen i samarbete med Riksantikvarieämbetet en konferens med Europeisk dimension.

”Genom att bjuda in representanter från andra Världsarv/Kulturarv från övriga Europa till ett samarbete kring interkulturell dialog skapar vi möjligheter för fortsatt utveckling och kunskapsuppbyggnad kring kulturarvet som mötesplats och brobyggare mellan kulturer, dåtid och nutid och för en hållbar framtid.

Genom att använda natur-och kulturarvet för att belysa frågor i vår samtid ökar vi också kunskapen om, och intresset för vårt gemensamma kulturarv. Genom vår verksamhet bistår vi med kunskap om samhällsutveckling, kultur- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov.”

Tid & datum: 7-9 november 2018, Vitlycke museum.

Läs mer här