Shirley Basfield Dunlap PH.D
Associate Professor & Theatre Arts Coordinator
Morgan State University, Baltimore, MD

Regissören Shirley Basfield Dunlap och skådespelarna från New Nordic Voices och deras produktion “For colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf” hade en workshop om olika teater- och berättandetekniker i Folkets hus i Bagarmossen den 5 september. Målet med workshopen var att de deltagande skulle få öva på att dela med sig av sina egna berättelser. Teamet från “For colored girls” organiserade den här workshopen samt två föreställningar i Stockholm som en del av Stockholm Fringe Festival som pågick 3-7 september.

Workshopen fokuserade mycket på konceptet Choreopoems, vilket är en blandning av olika konstnärliga uttryck så som dans, sång och poesi. “For colored girls” är en blandning av olika dikter och berättelser som alla hänger ihop med varandra. När de deltagande fick möjlighet att ställa frågor till regissören, så frågade en av dem om de olika berättelserna som skildrades i föreställningen var sanna eller fiktiva. Då svarade regissören att “De må inte vara våra egna historier, men det är våra systrars historier”.

Workshopen var en del av New Nordic Voices som är ett nordiskt projekt mellan Danmark, Finland och Sverige. Projektet vill presentera och lyfta angelägna ämnen som hur samhällsnormer påverkar kvinnor med afro- nordisk bakgrund och söker att bygga samarbeten mellan olika konstnärer: Metoden är att skapa föreställningar med nordiska skådespelare och konstnärliga ledare som har olika etnisk bakgrund.