Temat för 9:e tillfället på kursen Skapa scenkonst med VR var
beteende och berättande i immersiv VR och att använda sociala vr-plattformar med Josephine Rydberg som är verksamhetsutvecklare för crossmedia vid Region Gävleborg och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.

I sin forskning undersöker hon former för beteende och berättande i immersiv VR. Att använda sociala vr-plattformarna för möten och interaktioner känns nästan som ”på riktigt” men med en del väsentliga förskjutningar. Vilka är de, och hur kan vi anpassa sättet att berätta?

Josephine har sin bakgrund inom Live-kulturen och idag skapar hon Live-spel för VR .
Fokus för dagen var hur man skapar sitt eget VR-live.
Gruppen nick testa att skapa ett scenario för en VR-Live .Med hjälp av VR-chat. som är en immersiv social VR-plattform  skapar man sin egen avatar som agerar i spelet. Som avtar blir man friare från olika markörer som kan vara till exempel kulturella eller könsbundna.
Vi diskuterade möjligheter och begränsningar med att interagera som avatarer.

I VR-liven utgår man från en traditionell dramaturgisk modell men fokuserar mer på karaktärsutveckling än på handling eftersom man mer bygger scenarion än skapar en handling i spelet. Vi diskuterade även hur man skapar en mer interaktiv dramaturgi för deltagande publik och collaboration i sitt spel.Ännu en dag av nya upptäckter om VR:s möjligheter!