STEP Travel Grants är ett resebidrag som kan sökas av dig som arbetar med kultur i olika former, både som artist och producent, och som söker stöd för ditt arbete i Europa. Syftet med STEP är att stötta ett mer demokratiskt samhälle med fokus på solidaritet, deltagande, jämställdhet och social rättvisa. STEP infördes 2003 och har stöttat över 2300 resor över 59 länder i Europa.

European Cultural Foundation anordnar ett webinar den 22 januari där du kan få stöd och rådgivning i hur du bäst lägger upp din ansökan, samt svarar på dina frågor om stödformen.

Anmäl dig här!

Läs mer om STEP här.