Dags för andra delen i Intercults vårserie med webbinarier om kultur, konst och hållbar utveckling. Onsdagen 22 april fortsätter vi samtalet på temat kulturarv i stadsutveckling, där vi nu fokuserar på människors sociala mönster och platsers berättelser. Serien fortsätter fram till juni, varannan onsdag kl 12:30-13:15.

Under Europaåret 2018 var kulturarv i fokus och lyftes fram som en resurs som bidrar till mångfald, delaktighet och innovation. I Sverige har den nya politiken för arkitektur, form och design pekat på kulturarvet som en viktig del i utvecklingen av hållbar gestaltad livsmiljö. I det här webbinariet kommer vi titta närmare på platsers sociala historia och kulturella processer som möjlighet att skapa delaktighet i planering och platsutveckling.

Alla platser bär på berättelser och vi har nog alla platser som är extra betydelsefulla för oss. Både privata och offentliga rum förändras när städer utvecklas, en del försvinner, andra tillkommer och några består. Hur är det med människorna som befolkar platserna och de berättelser som är knutna till platserna? Kan konst och kultur visa det dolda och få fler delaktiga i framtida platser? Kan konst och kultur bidra till att skapa utrymme för fler berättelser, ta till vara det som är och samtidigt skapa något nytt?

Datum: 22 april 2020
Tid: 12:30-13:15
Anmälan: webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmäl dig via mejl till europadirekt@intercult.se för att säkra din plats. Evenemanget livesänds via Facebook.

Medverkande:

  • Sam Hultin är konstnär med fokus på performance och video utifrån ett intresse för queer historieskrivning och synen på konst som idégivare till möjliga framtider. Sams konstnärliga verk undersöker ofta samband mellan personliga upplevelser och politiska och sociala strukturer.
  • Thomas Borén är docent i kulturgeografi på Stockholms universitet. Thomas forskning fokuserar främst på urban utveckling med ett särskilt intresse för utvecklingsstrategier, urbana beslutsfattare och kulturen och kulturproducenternas roll.
  • Mathias Holmberg från Intercult, kultursociolog med erfarenhet av att arbeta med samskapande och kulturperspektiv i hållbar stadsutveckling, modererar samtalet.

Mer information om Urban Agenda finns här.

Samtalet kommer att hållas på svenska.

Varmt välkomna!