Datum: 20 maj
Tid: 12:30-13:30

Intercults samtal om kultur och hållbarhet fortsätter med att närmare undersöka kulturens roll i relation till hållbar utveckling. Särskilt är det miljödimensioner av hållbarhet vi sätter fokus på och hur vi kan förstå kulturens roll och möjligheter. Hur kultur kan vara del i, och hur vi förstår och kan arbeta med hållbar utveckling har diskuterats länge. Ändå är det inte allt för sällan som konst och kultur enbart ses som ett verktyg att lösa problem inom andra områden. Men hur kan kultur i sig vara hållbar? Kan vi ens ställa om till miljömässigt hållbara levnadssätt utan att kultur i bred bemärkelse också förändras? Så vad är kulturens roll i/för/som hållbar utveckling?

Vi bjuder in till ett samtal med Jonas Alwall från Malmö universitet, Jonas Olsson från SVID och Per Hasselgren från Konstfrämjandet där vi talar om olika kulturformers möjligheter och roll i hållbar utveckling, från det lokala till Europa och världen.

Det här är fjärde delen i Intercults serie med webbinarier om kultur, konst och hållbar utveckling i Europa. Sedan kulturarvsåret 2018 har kultur blivit en allt viktigare del i hållbar utveckling i Europa och EU:s medlemsländer. Varannan onsdag fram till midsommar är vi tillbaka med nya gäster som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet i gränsgåendet mellan konst, kultur och hållbarhet.

Medverkande:

Jonas Alwall är sociolog på Malmö universitet med forskning i bland annat urbana studier och kulturellt hållbar stadsutveckling. Jonas har bland annat skrivit rapporten Kulturen i den hållbara staden om Malmö stads kulturstrategi och på hans egen blogg går det att läsa om både kulturens roll i hållbar utveckling och om människans natur.

Jonas Olsson är VD för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och har arbetat strategiskt med hållbar design i många år. Bland annat med Sustainordic som ska att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv med design som verktyg.

Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare på Konstfrämjandet, har arbetat med konst och lokal utveckling i många olika former och sammanhang. Bland annat som grundare till Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd. Per var en av deltagarna i Intercults projekt Wood is Cool om hållbar utveckling med kultur i Arkhangelsk.

Mathias Holmberg från Intercult, kultursociolog med erfarenhet av att arbeta med samskapande och kulturperspektiv i hållbar stadsutveckling, modererar samtalet.

Anmälan:
Webbinariet är öppet för alla men vi önskar din anmälan till europadirekt@intercult.se.

Samtalet kommer att hållas på svenska och sänds live på Intercults Facebook.

Den 3 och 17 juni fortsätter vi med webbinarieserien.

Varmt välkomna!

Lästips:

Hösten 2019 antog Europakommissionen en resolution om kultur och hållbar utveckling:
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Culture-goes-hand-in-hand-with-sustainable-development-WSPO-BJYUGG

Mer information om EU:s arbete med Urban Agenda finns här:
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

En mycket läsvärd rapport från det europeiska forskningssamarbetet COST om kulturens roll i hållbar utveckling:
https://www.cost.eu/publications/culture-in-for-and-as-sustainable-development-conclusions-from-the-cost-action-is1007-investigating-cultural-sustainability/

På global nivå har UNESCO drivit arbete kring kulturens nyckelroll i hållbar utveckling:
https://en.unesco.org/themes/culture-sustainable-development