Det här är det avslutande webbinariet i serien om konst, kultur och hållbar utveckling som Intercult arrangerar under våren 2020. Nu är det dags att tala om framtiden och hur konst och kultur i olika former kan rymmas i städer och samhällen. Vilka visioner och strategier finns hos offentliga och privata aktörer? Kan handlingsutrymme för kreativitet och mångfald av konstnärliga uttryck få plats i stadens rum? Hur kan kulturens kraft vara del i hållbar utveckling?

Att konst och kultur behövs i samhället är nog alla överens om, men hur det ska möjliggöras och vilka uttrycksformer som får plats i offentliga rum diskuteras ständigt. Debatten är i sig en viktig del av en levande kultur. Konsten kan ge nya perspektiv och gestalta det abstrakta, inte minst när människor möter konst i stadens publika rum.

Datum: Onsdag 17 juni 2020
Tid: 12.30-13.30
Plats: Intercult på Facebook

Anmälan: Webbinariet är öppet för alla, men vi ber er att skicka anmälan till europadirekt@intercult.se

Medverkande:

  • Ulrika Wallin, chef Stadsutvecklingsenheten, Kulturstrategiska staben, Stockholm stad
  • Karin Lekberg, kulturstrateg Landskapslaget
  • Robert Brodén, projektledare Postkodstiftelsen
  • Iwona Preis, VD Intercult
  • Moderator: Mathias Holmberg, Intercult

I tidigare webbinarier i serien har vi talat om kulturarv som resurs, samverkan mellan forskning, kultur och stadsplanering, kultur som hållbar utveckling och mycket mer. Alla webbinarier är möjliga att se på Intercults Facebook.

Intercult arbetar med flera EU-projekt som hanterar frågor om kultur och konst i hållbar stadsutveckling. S.O.S. Climate Waterfront utvecklar metoder för att integrera kulturperspektiv och kulturarvets betydelse i klimatanpassning av kustområden. Expertis från olika discipliner arbetar tillsammans på tio olika platser i Europa med att ta fram metoder och strategier. Memory of Water utforskar vilken påverkan konstnärer och kulturaktörer kan ha på post-industriella och vattennära miljöer omvandlas. Resultat från Urban Labs i flera europeiska städer kommer hösten 2020 att presenteras i Stockholm i samband med att Urban Lab och symposium genomförs.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterade om Intercults aktiviteter!

Kultur och hållbar utveckling i Europa

Runt om i Europa ser vi hur det offentliga rummet är plats möten och kultur, men också för debatt och politisk kamp. Utrymmet för kulturens kraft att påverka och förändra förändras, såväl i det fysiska rummet som det politiska, när städer växer och förtätas. I EU:s arbete med Agenda 2030 identifieras kultur som en drivkraft för att nå hållbarhetsmålen. I en resolution från Europeiska Rådet föreslås bland annat att EU ska ”öka våra insatser för att främja den hållbara utvecklingens kulturella dimension”.

Europa Direkt Intercult informerar om EU:s arbete inom kultursektorn och kreativa näringar. Här kan du också få råd och hjälp att hitta olika former för stöd och fördjupning i kulturrelaterade EU-frågor. Europa Direkt Intercult arrangerar också seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter som är i linje med Europeiska kommissionens prioriteringar och insatser för att stärka delaktighet och demokrati.