INBJUDAN till webbinariet: Den Digitala Kulturen
Format: Online, Livestream Youtube
Datum: fredag 18 mars 2022
Tid: 13.00 – 14.00
Språk: svenska
Se inbjudan via Europa Direkt Stockholms: FACEBOOK!Digitaliserad interaktion inom den konstnärliga scenen har under de senaste åren kraftigt påverkats av pandemin. I en tid då konstnärer, kulturarbetare och aktörer inom KKN – nu mer än någonsin – måste anpassa sig till nya krav på att producera upplevelser i ett annat format än det fysiska – vill vi på Europa Direkt Stockholm lyfta konversationen om vad som händer inom ”Den Digitala Kulturen”.

  • Vilka möjligheter och praktiska verktyg finns det för att skapa digitala kulturupplevelser idag?
  • Hur har delar av kultursektorns användning av digitala verktyg påverkats av pandemin?
  • Vilken digital teknik och digitala plattformar används idag för att skapa digital interaktion / digitala kulturupplevelser?
  • Vilka digitala kulturupplevelser och utbildningar finns idag i andra europeiska städer?

Spara datumet FREDAG 18 MARS för att lyssna på:

    🎙️ Fredrik Trella – Forskare och Utvecklare på RISE Prototyping Societies
    🎙️ Joachim Nordwall – Curator och ansvarig för Fjärde digitala scenen, Folkteatern Göteborg
    🎙️ Helen Riise – Intercult, projektledare inom Erasmus + projektet Bridging Digital
när de diskuterar frågorna utifrån sin verksamhet i en livestream på Intercults Youtubekanal!

 

PROGRAM
13.00
Start Livestream.
– Moderator Josefin Holmström, projektledare Europa Direkt Stockholm och Intercult introducerar dagens ämne.
13.05
Fredrik Trella presenterar:
– Hur arbetar ni med digital interaktionsteknik?
13.20
Joachim Nordwall presenterar:
– Hur arbetar ni med digital teknik, interaktion, utbildning?
13.35
Helen Riise presenterar:
Hur arbetar ni med digitala kulturupplevelser och vilka utbildningar finns idag i andra europeiska städer?
13.50
Frågor!
Välkommen!
🇪🇺 EU:s digitala decennium!
Den digitala tekniken förändrar människors liv. EU:s digitala strategi ska se till att den digitala omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU 2050.
Läs mer om EU:s digitala strategi här 👇
https://ec.europa.eu/…/priori…/europe-fit-digital-age_sv