Vill Du veta mer om EU:s Största satsning på grundläggande rättigheter och gemensamma värden?
Välkomna till webbinariet om EU-programmet CERV!
Webbinariet hålls av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som kommer ge en kort presentation om CERV som sedan följs av frågor om programmet från Europa Direkt representanter.
Datum: 16 november 2021
Tid: 10.00-10.30
Format: Webbinariet sänds via Teams
Anmälan: https://www.mucf.se/en-oversikt-av-eu-programmet-cerv
Anmäl dig senaste den 14 november
Det kommer att skickas ut en länk till alla som anmält sig någon dag innan evenemanget tar plats.
EU-programmet CERV står för:
Citizens, Equality, Rights and Values.
Målen med programmet är:
  • Att främja jämlikhet och rättigheter.
  • Att främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin.
  • Att bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld.
CERV innehåller fyra olika delprogram för att stärka organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, barns rättigheter, demokratiska värderingar, motverkande av våld, migration och integration.
Du som är en ideell organisation, ett socialt företag, en forsknings- eller utbildningsinstitution, ett museum och vänortskommitté eller offentliga aktörer, så som kommuner, regioner och myndigheter kan söka denna finansiering!
Mer information om CERV-programmet hittar du här :