Webbinariet om EU-programmet CERV den 16 november 2021 var ett samarbete mellan MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Europa Direkt kontor i Sverige.

BAKGRUND
EU-programmet CERV står för: Citizens, Equality, Rights and Values.

Målen med programmet är:
  –   Att främja jämlikhet och rättigheter.
  –   Att främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin.
  –   Att bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld.

CERV innehåller fyra olika delprogram för att stärka organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, barns rättigheter, demokratiska värderingar, motverkande av våld, migration och integration.

Du som är en ideell organisation, ett socialt företag, en forsknings- eller utbildningsinstitution, ett museum och vänortskommitté eller offentliga aktörer, så som kommuner, regioner och myndigheter kan söka denna finansiering!

REFLEKTIONER
Efter webbinariet har vi följande tips för dig som arbetar inom Kultur- och ungdomsorganisationer att tänka på inför bidragsansökningar till CERV-programmet:

Det finns många bidrag att ansöka om Du arbetar med:

  • att främja jämställdhet och öka demokratisk deltagande
  • att motverka rasism och diskriminering
Genom att:
  • söka bidrag för att hålla i informations och – eller utbildningsinsatser
  • söka bidrag för att driva kampanjer och rabatter eller påverkansarbete
Här kan du läsa mer om EU:s Största satsning på grundläggande rättigheter och gemensamma värden: https://www.mucf.se/bidrag/eu-bidrag/cerv