Är lunchen lite tråkig nu när kollegorna finns på distans? Pigga upp den med Intercults webbinarier! Under våren sänder vi en serie webbinarier om kultur, konst och hållbar utveckling. Den 8 april inleder vi på temat kulturarv i stadsutveckling, och fortsätter sedan varannan onsdag kl. 12:30-13:15.

På många platser i Europa är kulturmiljöer allt oftare platser för kreativitet och innovation. Kulturmiljöer attraherar konstnärer och entreprenörer som söker utrymme för att prova nytt och (om)skapa framtiden. Att nya idéer trivs bäst i gamla byggnader sägs ofta och kanske är det just i mellanrummet mellan dåtid och framtid som nuet är som mest levande. I Urban Agenda for the EU är kulturarv och kulturmiljöer värden i sig men också drivkrafter för andra värden i samhällsutvecklingen.

Under Europaåret 2018 var kulturarv i fokus och lyftes fram som en resurs som bidrar till mångfald, delaktighet och innovation. I Sverige har den nya politiken för arkitektur, form och design pekat på kulturarvet som en viktig del i utvecklingen av hållbar gestaltad livsmiljö. I det här webbinariet ser vi på hur kulturarv i byggd miljö såväl som i sociala mönster och kulturella aktiviteter kan vara en resurs i stadsutveckling.

Mer information för den nyfikne om Urban Agenda finns här
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Datum: 8 april 2020
Tid: 12:30 – 13:15
Anmälan: webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs! Anmäl dig via mejl till europadirekt@intercult.se för att säkra din plats. Du får en påminnelse i god tid innan evenemanget med en länk-inbjudan till Zoom.

Medverkande:

  • Jesper Koefoed-Melson från Vida Local utvecklar modeller för stadsutveckling och kapacitetsbyggande med utgångspunkt i relationer och gemenskaper.
  • Daniel Nilsson är kulturgeograf på Tyréns och var redaktör för boken Urbanismer: dagens stadsbyggande i retorik och praktik.
  • Stina Hagelqvist är bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum.
  • Mathias Holmberg från Intercult, kultursociolog med erfarenhet av att arbeta med samskapande och kulturperspektiv i hållbar stadsutveckling, modererar samtalet.

Samtalet kommer att hållas på svenska.