Europeiska kommissionen vill lansera ett nytt europeiskt Bauhaus. En rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Bauhaus var från början ett konst och arkitekturkollektiv skapat på 1920-talet av den tyske arkitekten Walter Gropius. Bauhaus underströk det enkla, det organiska och det kollaborativa.
I detta samtal med tema ett nytt europeiskt Bauhaus ställer vi oss frågor som:
Är det möjligt för ett överstatligt samarbetsorgan som Europa Kommissionen att härma arbetssättet hos småskaliga tvärdisciplinära kollektiv? Ska initiativet uppfattas som en riktningsanvisning som ger stöd och legitimitet eller formuleringar som inte förpliktigar till något? Vilken betydelse kan New European Bauhaus ha för olika sektorer? Vilken betydelse har strategin för kultursektorn i Sverige och Europa och hur kan de uppmuntra till nya verksamheter och nya former av samverkan?
I samtalet kommer vi tala med arkitekter, kulturaktörer och forskare med expertkompetens och olika synvinklar på initiativet.
Tid och datum: 27/4 kl 14.00-15.00
Plats: samtalet kommer att livestreamas i evenemanget samt på Intercults Facebooksida. Webbinariet är kostnadsfritt.

Varmt välkomna!

Läs mer om initiativet för ett nytt Europeiskt Bauhaus HÄR!