EU-samarbetet går till stor del ut på samarbete och solidaritet mellan EU-länderna och EU kan endast agera på hand och t.ex. stifta lagar inom de områden som man givits befogenheten av länderna. Se mer info om EU:s befogenheter: https://bit.ly/2Jx7nMp

Här är några exempel på vad som gjort via EU-samordning:

  • 140 miljoner euro investerats i 17 olika forskningsprojekt för att ta fram ett vaccin
  • EU-länderna godkände en samordnad tillfällig begränsning av icke-väsentliga resor till EU i 30 dagar efter att vissa länder icke-koordinerat devis började stänga sina gränser.
  • Stängandet av gränser innebar dock vissa problem för den inre marknaden och trafikflödet av varor. På vissa ställen tog det upp till 18 timmar nu tar det i regel ca max 15 minuter att passerande lastbilstrafik, vilket också är ett resultat av EU-koordinering och skapande av så kallade ”gröna filer” för varutransporter.
  • EU prioriterar gränsövergångar som underlättar fri rörlighet för personer som behöver passera landsgränser, i detta fall t.ex. gränspendlande EU-medborgare inom samhällsviktiga yrken som bor i ett EU-land men jobbar i ett annat. I Luxemburg är man t.ex. helt beroende av sjukvårdspersonal från omliggande länder.
  • EU-kommissionen beslutade att mjuka upp statsstöds- och budgetregler för att nationella stödinsatser inte ska hindras av dessa, vilket innebär att man nu kan pumpa ut stora pengar i sina respektive ekonomier.
  • Genom EU:s civilskyddsmekanism har över 4000 strandsatta EU-medborgare i utlandet forslats hem till sina länder.
  • EU arbetar nära tillsammans med medlemsländerna för att säkra tillgången till skyddsutrustning och sjukvårdsutrustning i hela Europa genom bland annat genom att göra en gemensam offentlig upphandling av ansiktsmasker och annan skyddsutrustning.
  • EU beslutade även om en reglerad export av skyddsutrustning från EU-länderna för att säkerställa försörjning av skyddsmaterial inom unionen så att denna inte skulle säljas vidare eller enbart behålls i de länder som är stora producenter av dessa material.
  • Man har även börjat skapat en ny gemensam europeisk reserv av medicinsk nödutrustning, t.ex. respiratorer, skyddsmasker och laboratorieutrustning för att bistå EU-länderna.

Läs mer om Coronautbrottet och EU:s åtgärder med anledning av coronautbrottet här: https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/covid-19-coronavirus-outbreak