Norska ministerrådet utlyser tillsammans med Norska Kulturrådet ett resestöd som kan sökas av en verksamhet eller organisation i Norden för erfarenhets- och kompetensutveckling. Projektet vill främja nya samarbeten mellan aktörer som arbetar för att inkludera nya grupper i sin verksamhet. Syftet är att utforska kulturens inkluderande roll i samhället och lyfta fram konstnärer och kulturarbetare med mångkulturell bakgrund.

Stödet kan sökas för upp till två personer för resa och uppehälle i fem dagar i ett annat nordiskt land eller självstyrande område som organisationen själv inte verkar i.

Vem kan söka?
Ideella föreningar, konstnärer och kulturarbetare med eget företag, kulturinstitutioner och privata verksamheter som kulturområdet i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland.

Resestödet är en del av projektet «Inkluderende kulturliv i Norden» som finansieras av Kulturdepartementet i Norge och Nordiska ministerrådet. Projektperioden är mellan 2017-2019. Projektet Nordic Forum for Interculture som Intercult är en del av är en del av «Inkluderende kulturliv i Norden»

Läs mer och ansök här.