Stöd för dig som arbetar med utbildning och kompetensutveckling för unga professionella inom musiksektorn. Stöd kan ges för att testa småskaliga modeller för hur musiksektorns kapacitet kan stärkas och bidra till ökad professionalisering inom sektorn.

Läs mer här!