Bild av: Emmanuel Adegbenro´s images

MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Deras internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.

Nu till hösten 2022, inom ramen för Europaåret för unga, delar MUCF ut tre stipendier, på 10.000 kr vardera, till masteruppsatser som relaterar till EU och unga. Missa inte din chans till stipendiet och ansök redan idag!

ANSÖKAN

  • Skicka in ett antagningsbevis till uppsatskursen och intyg från din handledare tillsammans med en motivering och beskrivning (1-2 sidor) av din uppsatsplan till MUCF senast den 16 september 2022 till: registrator@mucf.se.
  • Ange gärna dnr 0708/22 nummer i ämnesraden. Motiveringen och beskrivningen ska innehålla: Bakgrund till uppsatsen som också förklarar varför du vill skriva uppsatsen och uppsatsens syfte samt frågeställningar.

Läs mer om vilka kriterier som du måste uppfylla för stipendiet på MUCF hemsida! 

LYCKA TILL!