Den 23 november arrangerade Europa Direkt Intercult en Ungdomsdialog tillsammans med Europaparlamentets kontor i Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Fryshusets gymnasium.

Vår sex deltagande politiker debatterade från olika temaområden och svarade på ungdomarnas frågor. De temaområden som de debatterades kring var:

  • Romina Pourmokhtari (L) & Kristina Winberg från (SD): EU: Vill vi ha mer eller mindre inflytande? Are we in or are we out? 
  • Soraya Post (FI) & Fredrick Federley (C): Rättigheter för HBTQ-personer i Sverige och i EU 
  • Bodil Valero (MP) & Jens Holm (V): Miljöfrågor i Sverige och EU

Markus Bonekamp, Europaparlamentets kontor i Sverige modererade samtalet.

Totalt ställdes det ca 60 frågor, och ungdomarna hade frågor om ämnen som migration, EU’s relation till Afrika, artikel 13 i copy right direktivet, flyktingpolitik och frågor om demokratin.

LSU fanns på plats för att berätta mer om projektet Makten är din, där unga kan engagera sig i det kommande EU-valet, både som valsamordnare och volontär.