Unga är en viktig målgrupp för EU som de generationer som kommer att verka, leva och styra Europa i framtiden. Den är mycket viktig för kulturen att påverka med bästa ideal, jämlik inställning, interkulturell förhållning. Vissa år arbetar Europa Direkt Intercult mycket med unga, i egenskap av unga väljare som röstar för första gången på Europas framtid, elever i interkulturella klasser och lokalsamhällen, framtida biståndsvolontärer och opinionsbildare. Vi pratar med skolklasser om vikten av engagemang i europeiska frågor, vikten för demokratin. Vi har kontakt med ett flertal skolor för information om valen och bjuder in dessa till evenemang. Värdet ligger i utveckling och påverkan av framtida kulturpublik. Ungdomar som ska involveras i kulturarvsprojektet kommer tillsammans med konstnärer skapa det kreativa innehåller, med inverkan på partners verksamheter.

Vi närmar oss Europaparlamentsvalet 2019 och genom Europa Direkt planeras en informationsinsats via mediekanaler och ett större evenemang riktat till kommande väljare, en UNGDOMSDIALOG på Fryshuset . Grundtemat är kulturens avgörande roll för Europa och hur det ska speglas i politiken i Sverige och EU. Representanter för alla politiska partier medverkar och svarar på ungdomarnas frågor den 23 november på Fryshusets Gymnasium.

Mer information kommer under hösten 2018.