Två EU-kommissionärskandidater, Rovana Plumb (Rumänien) och Laszlo Trocsanyi (Ungern) stoppas från veckans planerade utfrågningar i Europaparlamentet. Det är parlamentets utskott för rättsliga frågor som föreslår att utfrågningarna stoppas och det ska bero på intressekonflikter. För Plumbs del verkar det handla om misstankar om korruption, och för Laszlos del om hans tidigare roll som justitieminister och grundare av en advokatfirma. Plumbs portfölj består av transport, och Laszlos är grannskapspolitik och utveckling.

Nu är det upp till tillträdande kommissionsordförande Ursula von der Leyen att agera näst, och vi får se hur hon går vidare med detta.