Bild: Europeiska Kommissionens representation i Sverige

Varje år i september håller ordföranden i Europeiska Kommissionen ett tal om arbetet som utförts i EU och vilka frågor och områden som kommer ligga i framkant det kommande året, det så kallade Tillståndet i unionen-talet.

EDS följde upptakten till talet och lade upp informationsinlägg på instagram, bland annat om vad som lyftes förra året och vad detta har betytt för EU-invånarna. Efter talet gjorde vi även en kort summering på vad som sades i talet och det som diskuterades på ett efterföljande seminarium i Europahuset.

Gå in på vår Instagram för att se alla inlägg!