Tack till alla kulturutövare och kulturskapare som deltog i Informationsmötet om Europaåret för kulturarv 2018! 

Först och främst vill vi tacka våra fantastiska talare som gav bred insikt i temat kulturarv och hur vi arbetar med kulturarvsfrågan på nationell, regional och internationell nivå. Vi vill även tacka er som deltog och lyfte intressanta tankar om vårt gemensamma arbete med kulturarvet och just Europaåret för kulturarv 2018.

Under dagen presenterade organisationerna Riksantikvarieämbetet, Region Gävleborg och Sveriges Hembygdsförbund sitt arbete med kulturarv.

Här presenterar Camilla Wengelin Jonsson Region Gävleborgs arbete med Europaåret för kulturarv. Ett resultat av regionens arbete är plattformen www.kultarv2018.se där vi kan följa olika initiativ och aktiviteter som utspelar sig i regionen (och andra delar av Sverige) under året.

Ann-Louice Dahlgren från Riksantikvarieämbetet presenterade RAÄ’s arbete som samordnare av Europaåret för kulturarv i Sverige och presenterade några av de projekt som arrangeras under året.

Jan Nordwall från Sveriges Hembygdsförbund presenterade Sveriges hembygdsförbunds arbete med att bevara kulturarvet.