Tack till våra deltagare i vårt första Projektlabb med tema Europeisk kulturpolitik och fonder!

Först och främst vill vi tacka vår fantastiska talare Iwona Preis som informerade om det senaste inom Europeisk kulturpolitik och om kampen som Intercult för tillsammans med många andra kulturorganisationer i Europa – Att sätta kulturen på agendan inför rambudgeten 2020!

Vill du skriva under Culture Action Europes upprop så kan du läsa mer här!


 

Under eftermiddagen informerade Intercult’s Iwona Preis om det rådande läget i Europa. Vi fortsatte eftermiddagen med en presentation av några av de internationella och nationella fonder som finns tillgängliga att söka för privatpersoner och kulturorganisationer. På plats hade vi representation från ideella föreningar, kulturorganisationer, kreativa frilansare, m.m.

Vill du delta i våra andra projektlabb i vår serie om projektkomptens?

Läs mer om våra återstående Projektlabb här!

Mer om internationella fonderIETM:s Fund Finder (2017 edition)
Cultural Mobility Funding guide (Sweden)